Web stranicu logona.rs pokrenula je i uređuje kompanija Dragis pharm d.o.o.

Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim Uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu prodaja@logona.rs.

Izgled i sadržaj web stranice kao i Uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. Dragis pharm d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Pregled sadržaja na ovoj adresi moguć je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dela te izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Dragis pharm d.o.o. Ako je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih lica.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Dragis pharm d.o.o. zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.

Dragis pharm d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.

Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih Internet stranica.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Dragis pharm d.o.o.

Dragis pharm d.o.o. takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.